Virksomhedsrådgivning

Vores erhvervsrådgivning er funderet i, at vi vil være værdiskabende for virksomheden eller hvor det er relevant beskytte og værne om virksomhedens værdier, eksempelvis, hvor virksomheden udvikler sig og vokser, eller når virksomheden eller dennes ejere er i forhandlingssituationer eller erinvolveret i konflikter eller i krisesituationer. 

Hvis det er relevant  tager vi også hensyn til de private aspekter af at være virksomhedsejer, f.eks. i forhold til familieøkonomi, generationsskifter, arveforhold m.v. også i den forbindelse er det vigtigt for os at vi hjælper med at passe på klienternes værdier. 

Nogle af vores arbejdsområder er defineret ud fra det sagsområde, det handler om;  

Det kan for eksempel være: 

 • Kontrakter 
 • Selskaber 
 • Handler om fast ejendom eller virksomhed
 • Generationsskifte 
 • Arveforhold og familieøkonomi 
 • Medarbejderforhold 
 • Tvister og konflikter 
 • Inkasso 
 • Økonomisk rekonstruktion, konkursboer, dødsboer 

Andre af vores opgaver er mere specifikke i anvendelse af juridisk metode på tværs af sags- eller fagområder. Det kan for eksempel være:

 • Hjælp til formulering af tekst- og aftaleindhold 
 • Analyse og fortolkning af vilkår i kontrakter eller korrespondance
 • Deltagelse i forhandlings- eller mæglingsforløb 

Vi har kunder, der benytter os til enkeltstående opgaver, såvel som kunder, der løbende benytter os til de opgaver og spørgsmål, der opstår i tilknytning til driften af deres virksomhed.  

Kunne det interessant for din virksomhed at samarbejde med DS Advokater?

 Så tag kontakt til Jens Erik Steenfeldt