Testamente

Testamente/fremtidsfuldmagt 

Du har selv mulighed for at beslutte, hvem, der skal disponere på dine vegne, den dag du evt. ikke længere selv kan ved at oprette en fremtidsfuldmagt. 

Den skal oprettes, mens du stadig er frisk, men træder først i kraft, den dag, du ikke selv er i stand til at disponere over økonomiske eller personlige forhold. 

Det kan også være relevant at gøre sig overvejelser over, hvordan dine efterladenskaber skal fordeles den dag du er gået bort. 

Mange vælger at søge en samlet rådgivning om disse forhold … kontakt for at høre nærmere. 

Læs mere om fremtidsfuldmagter HER

For den samlede rådgivning og oprettelse af fremtidsfuldmagten koster det 2.500 kr. + moms. 

Der vil i samme anledning kunne rådgives om mulighederne i et testamente. 

Læs mere om arv og testamente HER

Birgitte Dejgaard

Jeg blev cand.jur. i Århus i 1991 og har siden beskæftiget mig primært med private anliggender, især familiens værdier. 

Som advokat og fuldmægtig i Statsforvaltningen. 

Jeg har suppleret mine kompetencer indenfor det familieretlige ved at tage en diplomuddannelse som familieterapeut i 2006 og i 2000 som mediator. 

Jeg har hele tiden haft særligt fokus på skilsmissebørnene og skrevet bogen: Hjælp dit barn gennem skilsmissen. 

I Center for Familieudvikling og eget regi har jeg afholdt kurser for børn, skilte forældre og fagfolk i forhold til skilsmisse og konflikthåndtering. 

Som lektor på Campus Vejle underviser jeg endvidere i erhvervsret. 

Jeg skriver om familierådgivning i min klumme, som bla. trykkes i Vejle Ugeavis og er jævnligt inddraget i medierne i skilsmisseanliggender. 

dsadvokater-birgitte-dejgaard-min

Hvis du vil dele din arv mellem din familie og en organisation

Nogle ønsker at betænke deres arvinger såvel som en eller flere velgørende organisationer i deres testamente. Du vælger helt selv, hvordan fordelingen skal være. De fleste laver en procentvis fordeling af arven. 30 pct. løsningen er en specifik ordning til fordeling af arven mellem velgørende formål og arvinger.

Generationsskifte

Har du spørgsmål i forbindelse med arveret i forhold til erhverv.
Så kontakt Jens Erik Steenfeldt.