Skilsmisse og bodeling

Vi kan rådgive om din retsstilling i forbindelse med deling af jeres fælles bo. Der kan være behov for hjælp hvis I ikke er enige eller blot til sikring af, at der er en rimelig løsning på bodelingen eller på enkelte emner

Hvis I ikke har været gift, men samlevende, vil der også kunne være behov for en boedeling. Det kan hjælpe med.

Er I enige om det hele, men har brug for hjælp til det praktiske, kan vi hjælpe – f.eks med overdragelse af fast ejendom mellem jer.