Fremtidsfuldmagt

Testamente/fremtidsfuldmagt 

Du har selv mulighed for at beslutte, hvem, der skal disponere på dine vegne, den dag du evt. ikke længere selv kan ved at oprette en fremtidsfuldmagt. 

Den skal oprettes, mens du stadig er frisk, men træder først i kraft, den dag, du ikke selv er i stand til at disponere over økonomiske eller personlige forhold. 

Det kan også være relevant at gøre sig overvejelser over, hvordan dine efterladenskaber skal fordeles den dag du er gået bort. 

Mange vælger at søge en samlet rådgivning om disse forhold … kontakt for at høre nærmere.