Fast ejendom

Vi hjælper dig, når du skal købe bolig, og rådgiver om de juridiske forhold i forbindelse med handlen. 

Ved ethvert boligkøb er det et centralt element, at der indgås en kontrakt med sælger. Uanset aftaleformen, kan denne kontrakt være et avanceret instrument med et meget stort antal variable.  

Vi anbefaler, at du lader Dejgaard Steenfeldt Advokater gennemgå aftaler og dokumenter, inden du forpligter dig. 

Hvis det skal gå stærkt, og du ønsker at indgå aftale inden vi har gennemgået materialet, anbefaler vi, at du kræver et advokatforbehold indsat i aftalen. Dette kan formuleres sådan: Aftalen underskrives af køber med forbehold for købers advokats godkendelse. 

Inden for nybyggeri er det ligeledes vores erfaring, at der kan være mange faldgruber, og vi anbefaler derfor altid en juridisk gennemgang af aftaler med håndværksmester eller byggefirma. 

Vores rådgivning er forskellig efter, hvilken sagstype, der er tale om, og alt efter hvad den enkelte klient ønsker. 

Vi rådgiver blandt andet inden for følgende områder: 

  • Boligkøb og salg
  • Familiehandler mellem forældre og børn
  • Udlejning
  • Nybyggeri – entrepriseaftaler med byggefirmaer eller fagentreprenører
  • Handler mellem ægtefæller eller samlevende
  • Handler ved skilsmisse og samlivsophør
  • Forhold vedrørende naboer, vej, hegn og skel samt matrikel forhold og servitutter

Kontakt Dejgaard Steenfeldt for nærmere oplysninger