Familierådgivning

Skilsmisse og familieret

At værne om familien er nok det, der betyder aller mest for de fleste af os. 

Vores børn, vores kæreste, ægtefælle eller andre, der står os nært. 

Vi vil gerne sikre os selv og dem på den bedst tænkelige måde. Mange får det imidlertid ikke gjort i tide og så bliver det tilfældigheder, der kommer til at afgøre, hvordan det kommer til at gå. 

Hos os kan du få professionelle råd og hjælp til at nå frem til lige nøjagtigt det, der er brug for i din situation. 

Børn og skilsmisse

Når skilsmissen er blevet en realitet, rejser spørgsmålene sig omkring: 

• Bopæl

• Forældremyndighed 

• Samvær 

Du kan trække på mine 25 års erfaring som advokat og ansat i Statsforvaltning til at opnå de bedste løsninger for dig og dine børn. 

Se medieklip omkring børn og skilsmisse HER

Ugifte og samlevende

Når du vælger at flytte sammen med din kæreste – er det selvfølgelig alt andet end jura, du er optaget af, men som tiden går, bliver det absolut relevant at give den en tanke. 

Der er nemlig ingen lovgivning, der sikrer dig i den situation, hvor din kæreste måtte gå bort eller I måtte vælge at gå hver til sit. 

Vigtigst at tænke på er at: 

• I ikke arver hinanden og derfor bør tænke på at oprette testamente 

• Der ikke automatisk kompenseres for, at I har fordelt udgifterne skævt, så den ene måske har sparet en formue op i huset og den anden bare betalt de løbende udgifter 

• Det kan blive svært at få et fælles indkøbt hus solgt, hvis I ikke har lavet en samejeoverenskomst 

Læs mere HER

Særeje

Når du bliver gift vil du og din ægtefælle automatisk opnå det, der kaldes delingsformue. 

Dvs. at den dag, den ene af jer går bort eller i går hver til sit, så skal I dele det, I hver især bragte med jer ind i ægteskabet og det i har erhvervet under ægteskabet. 

Måske er det ikke den bedste løsning for jer selv eller jeres børn og I kan i stedet vælge at oprette en ægtepagt om særeje, som fx kan gælde alle eller særlige aktiver, et bestemt beløb, kun i tilfælde af skilsmisse. 

Læs mere om Ny lovgivning for ægtefæller HER

Fremtidsfuldmagt/testamente

Du har selv mulighed for at beslutte, hvem, der skal disponere på dine vegne, den dag du evt. ikke længere selv kan ved at oprette en fremtidsfuldmagt. 

Den skal oprettes, mens du stadig er frisk, men træder først i kraft, den dag, du ikke selv er i stand til at disponere over økonomiske eller personlige forhold. 

Det kan også være relevant at gøre sig overvejelser over, hvordan dine efterladenskaber skal fordeles den dag du er gået bort. 

Mange vælger at søge en samlet rådgivning om disse forhold … kontakt for at høre nærmere. 

Læs mere om fremtidsfuldmagter HER

Birgitte Dejgaard

Jeg kan hjælpe dig med at få overblik over og styr på hele situationen omkring skilsmissen.
Gennem mere end 20 år har jeg arbejdet intensivt med alle skilsmissens aspekter , som advokat, jurist og familieterapeut i Statsforvaltningen og som underviser og skilsmisserådgiver i Center for familieudvikling.

Det afgørende brændstof for mit store engagement er, at børn fortjener bedre skilsmisser!
Skilsmissen rammer halvdelen af ægtepar og dermed en tredjedel af børn i Danmark. Det store antal af skilsmisser gør ikke sorgen og krisen mindre for den enkelte. Det er en kæmpe livsomvæltning for såvel forældre som børn – og hvis der ikke bliver taget godt hånd om krisen og sorgen, så bliver de juridiske aftaler ofte indgået på det forkerte grundlag og børnene kommer til at betale prisen.

Jeg vil gerne give dig den nødvendige hjælp, der gør, at I alle kommer godt gennem skilsmissen.

dsadvokater-birgitte-dejgaard-min