Erstatning og forsikring

Hos Dejgaard Steenfeldt Advokater har vi stor erfaring med sager inden for erstatnings- og forsikringsområdet. 

Vi hjælper for eksempel, hvis du har fået en personskade eksempelvis et piskesmæld eller andre skader som følge af trafikuheld. 

I disse sager er der ofte mulighed for at få flere forskellige former for erstatning og godtgørelse på samme tid. Det kan eksempelvis være erstatning for tabt arbejdsevne eller erhvervsevnetab eller godtgørelse for varigt mén eller svie og smerte.  

Vi anbefaler derfor, at man lader os hjælpe med kontakten til forsikringsselskabet fra tidligt i forløbet. 

Hvor der er en ansvarlig skadevolder på den anden side er det ofte muligt at opnå, at skadevolders forsikringsselskab betaler vores salær eller en væsentlig del af dette. 

Trafik- og færdselssager med personskade i form af piskesmæld eller andre skader med varige mén eller tab af erhvervsevne.

Kontakt Dejgaard Steenfeldt Advokater for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig