ds-advokater-blog-ugifte

Ugifte / Samlevende

Mange vælger at leve ”papirløst”  Måske er det de høje skilsmissetal, den omstændighed, at man har prøvet ægteskabet, eller andre mere eller mindre bevidste valg, der gør at en del vælger at leve ”papirløst” sammen.  I 2017 var der 330.000 ugifte samlevende par i Danmark.  Det er selvfølgelig også en helt privat sag, som dog kan føre til utilsigtede økonomiske konsekvenser.  Mange tror fejlagtigt, at når man har levet sammen i en årrække, så er man sidestillet med dem, der lever i ægteskab… Men - sådan er det ikke!  Når man vælger at flytte sammen, er det naturligt nok ikke de økonomiske konsekvenser, der præger billedet, men som tiden går, bliver det vigtigt at forholde sig til de lidt.
Read More
ds advokater skilsmisse system

Nyt skilsmissesystem

Det nye system er nu vedtaget Lange og grundige overvejelser og forhandlinger mellem de politiske partier er nu vedtaget, og det indebærer en række væsentlige ændringer af det skilsmissesystem, som vi kender det i dag. Systemet træder i kraft den 1. April 2019. Formål Hovedformålet med de gennemgribende ændringer er at hjælpe børnene mere nænsomt igennem skilsmissen. Formålet søges imødekommet ved at imødekomme forældrenes mere ligedeling af forældreansvaret, inddragelse af barnet i hele processen, tilbud tilpasset den enkelte families behov og behandling af skilsmissen i ét system. Statsforvaltningen nedlægges I stedet for Statsforvaltningen oprettes der et Familieretshus, som skal håndtere de.
Read More
ds advokater skilsmisse rådgivning

Obligatorisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse?

De politiske partier drøfter nu indførelsen af en obligatorisk rådgivning i forbindelse med skilsmissen Obligatorisk vilkårsforhandling Jeg kan ikke lade være med at tænke på, alle de ressourcekrævende tiltag, der har været gjort siden jeg blev ansat i Statsamtet i 1997, med henblik på at forbedre det familieretlige system, læs effektivisere og økonomisere. Indtil 2005 var det obligatorisk at skulle til en ”vilkårsforhandling” i Statsamtet for at blive separeret eller skilt. Par, der søgte skilsmisse eller separation blev indkaldt til et møde, hvor de juridiske konsekvenser blev gennemgået. Det var nødvendigt at blive enige om vilkårene, for at Statsamtet kunne.
Read More
ds advokater skilsmisse ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Mange vælger at leve ”papirløst” Måske er det de høje skilsmissetal, den omstændighed, at man har prøvet ægteskabet, eller andre mere eller mindre bevidste valg, der gør at en del vælger at leve ”papirløst” sammen. I 2017 var der 330.000 ugifte samlevende par i Danmark. Det er selvfølgelig også en helt privat sag, som dog kan føre til utilsigtede økonomiske konsekvenser. Mange tror fejlagtigt, at når man har levet sammen i en årrække, så er man sidestillet med dem, der lever i ægteskab… Men - sådan er det ikke! Når man vælger at flytte sammen, er det naturligt nok ikke de økonomiske konsekvenser,.
Read More
ds advokater skilsmisse statsforvaltningen

Skal vi i Statsforvaltningen?

For mange klinger ordet negativt En ting er, at det kræver enorme ressourcer at kaste sig eller blive kastet ud i en skilsmisse, noget andet er, at man ikke har det mindste lyst til, at skulle blande Statsforvaltningen ind i en i forvejen sårbar situation. Vi har hørt om mange kedelige historier fra Statsforvaltningen og set dokumentarudsendelser, som sætter fokus på en uheldig sagsbehandling. Vi hører udtalelser som: ”De holder kun med mødrene. De tager ikke nok hensyn til børnene. De lytter for meget eller for lidt til børnene. De sætter sig ikke nok ind i sagerne. De er for.
Read More
ds advokater skilsmisse tvungen separations periode

Tvungen separationsperiode?

I forbindelse med de aktuelle forhandlinger om en ny skilsmissereform rejses nu spørgsmålet om genindførelsen af et krav om separation forud for skilsmissen Indtil 2013 var det et lovmæssigt krav for at kunne blive skilt, at man skulle være separeret i mindst et halvt år, med mindre der forelå dokumenteret vold eller utroskab. Reglerne blev ændret og i takt med digitaliseringen er de formelle krav nu reduceret til få klik på Statsforvaltningens hjemmeside, 420 kr. og en underskrift med nøglekortet. Den proces kan altså overstås på få minutter. Beslutningen om skilsmissen Betyder det så, at flere bliver skilt og at.
Read More
ds advokater skilsmisse børnenes åndehul

Skilsmissebørnenes åndehul

Skilsmissen trækker ringe i vandet I dag bliver mere end halvdelen af os skilt. 1/3 af danske børn har skilte forældre. Men! Det store antal gør det ikke lettere for de implicerede. Skilsmissen medfører sorg og krise for både børn og voksne. Dertil kommer alle dem, der står på sidelinjen. Hvordan skal man forholde sig, når ens nærmeste bliver skilt? Af frygt for at gøre det forkerte gør nogle ingenting – andre gør for meget og kommer med sin ”hjælpeiver” til at bære ved til det bål, der i forvejen brænder lystigt mellem det skilte par. En sorgproces Den sorgproces,.
Read More
ds advokater skilsmisse skal børn høres

Skal børn høres, når mor og far bliver skilt?

På den ene side, så er det ud fra stor respekt for barnet og dets muligheder for at have indflydelse på eget liv, når Haagerkonventionen og forældreansvarsloven foreskriver, at barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk…. Barnet skal ikke bruges som en brik i fars og mors kamp om at opnå mest mulig tid og indflydelse på dets liv. Det vigtigste er at nå frem til barnets behov, den bedst mulige løsning for barnet, som på ingen måde har ønsket sig skilsmissen. Så hvad er mere nærliggende end at.
Read More
ds advokater skilsmisse svære følelser

Skilsmissens svære følelser

Når vi danner par, gifter os og får børn – giver de fleste af os slip på det beskyttelsesværn vi har haft omkring de inderste følelser. Vi giver os hen til et andet menneske og gør det fordi vi tror og forventer, at denne kærlighed vil vare evigt. Når det så alligevel går galt og vi bliver revet fra hinanden, uanset af hvilken grund, så er hjertet ubeskyttet og de smertefulde følelser af svigt, jalousi og tab flyder i en strøm, der kan være svær at standse. I de værste tilfælde fører de voldsomme følelser til jalousidrab, ja endda i.
Read More
ds advokater skilsmisse frihed

Er skilsmisse en frihedsret?

Omkring halvdelen af os danskere vælger at blive skilt.Det formelle er blevet nemt, det hele kan klares digitalt, derhjemmefra og der kræves ikke længere nogen særlig grund, for at kunne blive skilt med det samme. Når det så i medierne og politisk skal boostes, hvor problematisk, det netop er, at så mange bliver skilt –  kan det komme til at lyde som om, det er blevet for let at blive skilt. Vi er for egoistiske, har ikke brug for hinanden længere, giver for let op, lever hele tiden for at optimere vores egen lykke, græsset er grønnere hos naboen….. Min holdning er.
Read More