ds advokater arv og testamente

Arv og testamente

De fleste af os har vel en mening om, hvem der skal arve os og regner med, at det kan man tids nok tage stilling til eller, at det nok bare sker af sig selv. Under alle omstændigheder kan det være godt at vide lidt om, hvad der gælder, hvis vi ikke selv gør noget aktivt – altså laver testamente. Arvelovgivningen blev ændret i 2007 og det kan vel ikke udelukkes, at der hos nogle stadig hænger myter om, hvordan reglerne er. Jeg vil derfor her komme med nogle helt grundlæggende facts, som kan give et overblik over regler og muligheder.  Der er 2 typer arvinger,.
Read More
ds advokater fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter

Under værgemål Vi kender nok alle eksempler på mennesker, der pga. demens eller andet ikke længere selv kan tage beslutninger og tage vare på egne forhold.  Måske er den tilstand kommet snigende over længere tid eller måske er den kommet pludseligt.  Måske er der en ægtefælle, der mere og mere tager over. Måske er der børn, svigerbørn eller andre.  For at skabe legitimation til at kunne varetage personlige og eller økonomiske forhold skal pågældende personen, der har behov for hjælpen sættes under værgemål og der beskikkes en værge gennem Statsforvaltningen.  Værgen kan være en uvildig person, som ikke på nogen måde er involveret i den han skal være værge for og som aflønnes for sit.
Read More
ds-advokater-blog-ugifte

Ugifte / Samlevende

Mange vælger at leve ”papirløst”  Måske er det de høje skilsmissetal, den omstændighed, at man har prøvet ægteskabet, eller andre mere eller mindre bevidste valg, der gør at en del vælger at leve ”papirløst” sammen.  I 2017 var der 330.000 ugifte samlevende par i Danmark.  Det er selvfølgelig også en helt privat sag, som dog kan føre til utilsigtede økonomiske konsekvenser.  Mange tror fejlagtigt, at når man har levet sammen i en årrække, så er man sidestillet med dem, der lever i ægteskab… Men - sådan er det ikke!  Når man vælger at flytte sammen, er det naturligt nok ikke de økonomiske konsekvenser, der præger billedet, men som tiden går, bliver det vigtigt at forholde sig til de lidt.
Read More