Børn

Børns rettigheder

Danmark har tiltrådt FNs Børnekonvention i 1991 og vi har derfor som land forpligtet os til at sikre os, at ethvert barn har ret til den levestandard, der kræves for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling”. Konventionen indeholder nogle grundlæggende normer for, hvilke omstændigheder der som minimum kræves, for at et barn kan udvikle sig.

Forældreansvarsloven bygger på principperne herom.

 

Forældremyndighed

• Forældremyndighedsindehaverne skal drage omsorg for barnet og træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov

• Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling

• Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet

• I alle forhold vedrørende barnet, skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed

• Barnet har ret til samvær med begge forældre

• Børn over 10 år kan tage initiativet til at Statsforvaltningen indkalder forældre til et møde om forældremyndighed, bopæl eller samvær

Børn og konfirmationspenge læs mere HER

 

For børn er skilsmissen en sorg?

Halvdelen af os bliver skilt – det indebærer, at en tredjedel af danske børn er skilsmissebørn. Når der er SÅ mange, kan man nemt komme til at bagatellisere konsekvenserne for det enkelte barn.

Vi tænker måske, at børnene helt naturligt får snakket med hinanden om skilsmissen og at der måske også i skolen bliver taget hånd om barnets situation.

Sådan forholder det sig ikke!

Børn får ikke snakket med hinanden og der er ikke nogen automatik i, at skolen eller andre får taget sig af det barn, der rammes af forældrenes skilsmisse.

Det gør, at mange børn kommer til at gå rundt og føle sig ensomme og ”forkerte”, fordi ingen hjælper dem til at forstå og håndtere, det der følger med.

Det skal dog også understreges, at børn sagtens kan komme godt videre efter forældrenes skilsmisse. Men det kræver en indsats fra forældre og omgivelserne i øvrigt.

 

Skilsmissebørn – sådan oplever de skilsmissen:

“Børns sorg” på TV2

 

Hvordan giver jeg mit barn den rigtige støtte?

Jeg har arbejdet med skilsmissebørn gennem mere end 20 år. Min erfaring er at det ofte børnene, der kommer i klemme i en skilsmisse – men heldigvis behøver skilsmissen ikke at sætte varige spor. Hvordan børnene kommer gennem skilsmissen afhænger blandt andet af, hvordan du som forælder håndterer situationen – og forstår at give dit barn den rigtige støtte.

 

Hjælp dit barn gennem skilsmissen

Jeg har samlet mine erfaringer og bedste redskaber i en håndbog, som klæder dig bedre på til at støtte dit barn: 

Hjælp dit barn gennem skilsmissen.

Bogen kan du købe som e-bog eller hardcover HER

Send mig en mail med dit navn, adresse og telefonnummer, hvis du ønsker at købe bogen. 

Den koster 149 kr. i hardcover og 100 kr. som e-bog. 

 

Det siges om bogen: 

“Bogen er meget, meget velskrevet – den er egnet til både fagpersoner, bedsteforældre og forældre – og mennesker der interesserer sig for samfundsforhold. 
Teksten er klar og informativ med en smuk etisk vinkel. Bogen er meget velegnet opslagsbog – en bog man bliver klog af. ”

Hanne Meyer fra Ældresagen
 

Børnetestamente

Skulle det forfærdelige ske, at du måtte gå bort før dine børn er blevet voksne, kan det give ro i sjælen, at have taget beslutning om, hvem, der skal tage sig af dine børn. 

Hvis du og den anden forælder har fælles forældremyndighed, vil den anden i en sådan situation automatisk fortsætte med at have forældremyndigheden. 

Er det ikke tilfældet vil det være klogt, selv at have taget et valg i en sådan situation. 

dsadvokater-birgitte-dejgaard-min

Birgitte Dejgaard

Jeg blev cand.jur. i Århus i 1991 og har siden beskæftiget mig primært med private anliggender, især familiens værdier. 

Som advokat og fuldmægtig i Statsforvaltningen. 

Jeg har suppleret mine kompetencer indenfor det familieretlige ved at tage en diplomuddannelse som familieterapeut i 2006 og i 2000 som mediator. 

Jeg har hele tiden haft særligt fokus på skilsmissebørnene og skrevet bogen: Hjælp dit barn gennem skilsmissen. 

I Center for Familieudvikling og eget regi har jeg afholdt kurser for børn, skilte forældre og fagfolk i forhold til skilsmisse og konflikthåndtering. 

Som lektor på Campus Vejle underviser jeg endvidere i erhvervsret. 

Jeg skriver om familierådgivning i min klumme, som bla. trykkes i Vejle Ugeavis og er jævnligt inddraget i medierne i skilsmisseanliggender. 

Testimonials fra børn

“Jeg føler, at vi deler det samme problem, og så gør det ikke så ondt.”
“Det er godt at høre, at andre har det som en selv, så ved man, at man ikke er den eneste.”
“Det var som om, at der gik et lys op for mig, da vi sad der og fortalte vores historier.”
“Jeg troede, at jeg var unormal, fordi vi var skilt fra papfar, men det ved jeg nu, at jeg ikke er.”
“Man kan sige noget, som man ikke kan sige til far og mor.”
“Hvis man er ked af noget, så bli´r man glad igen”
“Man får hjælp af hinanden, hvis man har nogle problemer.”
“Man får snakket om tingene og hører, hvordan andre har det. Vi har fået det bedre derhjemme.”
“Hvis man er ked af noget, så bli´r man glad igen.”
“Inden jeg skal af sted til børnegruppen, kan jeg være ked af det inden i, men når jeg tager hjem føler jeg mig glad og lettet. Alle de tanker, jeg havde i mit hoved, er kommet ud.”
Børn der har deltaget i børnegrupper

4 gode råd - der hjælper dit barn igennem skilsmissen

Dit barn har brug for, at du er nærværende og medlevende i dets liv, selv om I kun ses halvdelen af tiden.

Familie- eller erhvervsrådgivning