ds-advokater-blog-persondata

Har vi mistet kontrollen over vores privat liv?

Personoplysninger  Da jeg var barn, havde min far en fin lille mappe, hvori han gemte sine personlige papirer. Oplysninger, der blev værnet om og gemt væk i aflåste mapper og skuffer.   I dag taster vi gladelig ind på ukendte sider på nettet, vi sender breve og poster billeder og private informationer på sociale medier.  Det hele er så nemt og hurtigt og sparer os selv for en masse besvær.  Måske er du alligevel blevet strejfet af tanken om, hvad der mon sker med dine private oplysninger, når de suser ubeskyttede rundt i cyberspace, uden du har valgt at forfølge det nærmere.  Regler der beskytter os?  Da tiden nærmede sig 25. Maj i år rykkede problematikken.
Read More
dsadvokater-blog-nethandel-1

Køber du også på nettet?

De fleste af os har nok et lidt ambivalent forhold til handel på nettet. Selvom vi lovpriser detailhandlen, så er det langt størstedelen af os, der alligevel sniger os ind og gør brug af fordelene ved at handle på nettet. Faktisk køber vi som aldrig før på nettet. Det gælder køb af tøj, koncertbilletter og tiltagende køb af mad og dagligvarer. Ifølge Danmarks Statistik er det ikke kun den yngre generation, der køber ind på nettet. På 10 år er andelen af ældre, der handler på nettet tredoblet. Det er stadig de yngste, dvs. mellem de mellem 16 og 19-årige,.
Read More
ds advokater arv og testamente

Arv og testamente

De fleste af os har vel en mening om, hvem der skal arve os og regner med, at det kan man tids nok tage stilling til eller, at det nok bare sker af sig selv. Under alle omstændigheder kan det være godt at vide lidt om, hvad der gælder, hvis vi ikke selv gør noget aktivt – altså laver testamente. Arvelovgivningen blev ændret i 2007 og det kan vel ikke udelukkes, at der hos nogle stadig hænger myter om, hvordan reglerne er. Jeg vil derfor her komme med nogle helt grundlæggende facts, som kan give et overblik over regler og muligheder.  Der er 2 typer arvinger,.
Read More
ds advokater konfirmation

Hvem bestemmer over børnenes penge?

Gaver  Med det meget smukke forårsvejr er årets konfirmationer overstået.  Forhåbentlig blev dagen en fantastisk og uforglemmelig oplevelse for konfirmanden.   De fleste har glædet sig helt vildt – vel ikke mindst med udsigten til en masse gaver.   Gang på gang bliver man overrasket over at høre, hvor store gaver de unge har fået og ikke mindst de store pengebeløb.  I de mange skilte familier, bliver gaveregnen ikke mindre, nu hvor der gives særskilte gaver fra to forældre, ligesom deres nye familier kan være med til at spæde yderligere til det store gavebord.   Men hvad så, når festen er slut og pengene skal sættes i banken?   Hvem bestemmer.
Read More
ds advokater ægtepagt

Særeje / Ægtepagt

Ægtefælleloven Der blev i 2013 skabt mulighed for at opnå direkte skilsmisse, hvis begge parter ønsker det, hvilket en stor del gør brug af – ligesom den praktiske del er gjort nemmere, med adgangen til at opnå skilsmisse ved enkle klik på Statsforvaltningens hjemmeside.  1/1 2018 træder der en ny lov i kraft indenfor det område, der regulerer forholdet under og efter ægteskabet.  Loven kaldes også for Ægtefælleloven.   Hovedformålet er, at gøre lovgivningen mere nutidig og tilgængelig for andet end jurister.  Det er fortsat hovedreglen, at en af retsvirkningerne af ægteskabet er at man opnår et økonomisk fællesskab, der skal deles ved skilsmisse/død. .
Read More
ds advokater fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter

Under værgemål Vi kender nok alle eksempler på mennesker, der pga. demens eller andet ikke længere selv kan tage beslutninger og tage vare på egne forhold.  Måske er den tilstand kommet snigende over længere tid eller måske er den kommet pludseligt.  Måske er der en ægtefælle, der mere og mere tager over. Måske er der børn, svigerbørn eller andre.  For at skabe legitimation til at kunne varetage personlige og eller økonomiske forhold skal pågældende personen, der har behov for hjælpen sættes under værgemål og der beskikkes en værge gennem Statsforvaltningen.  Værgen kan være en uvildig person, som ikke på nogen måde er involveret i den han skal være værge for og som aflønnes for sit.
Read More
ds-advokater-blog-ugifte

Ugifte / Samlevende

Mange vælger at leve ”papirløst”  Måske er det de høje skilsmissetal, den omstændighed, at man har prøvet ægteskabet, eller andre mere eller mindre bevidste valg, der gør at en del vælger at leve ”papirløst” sammen.  I 2017 var der 330.000 ugifte samlevende par i Danmark.  Det er selvfølgelig også en helt privat sag, som dog kan føre til utilsigtede økonomiske konsekvenser.  Mange tror fejlagtigt, at når man har levet sammen i en årrække, så er man sidestillet med dem, der lever i ægteskab… Men - sådan er det ikke!  Når man vælger at flytte sammen, er det naturligt nok ikke de økonomiske konsekvenser, der præger billedet, men som tiden går, bliver det vigtigt at forholde sig til de lidt.
Read More
ds advokater skilsmisse system

Nyt skilsmissesystem

Det nye system er nu vedtaget Lange og grundige overvejelser og forhandlinger mellem de politiske partier er nu vedtaget, og det indebærer en række væsentlige ændringer af det skilsmissesystem, som vi kender det i dag. Systemet træder i kraft den 1. April 2019. Formål Hovedformålet med de gennemgribende ændringer er at hjælpe børnene mere nænsomt igennem skilsmissen. Formålet søges imødekommet ved at imødekomme forældrenes mere ligedeling af forældreansvaret, inddragelse af barnet i hele processen, tilbud tilpasset den enkelte families behov og behandling af skilsmissen i ét system. Statsforvaltningen nedlægges I stedet for Statsforvaltningen oprettes der et Familieretshus, som skal håndtere de.
Read More
ds advokater skilsmisse rådgivning

Obligatorisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse?

De politiske partier drøfter nu indførelsen af en obligatorisk rådgivning i forbindelse med skilsmissen Obligatorisk vilkårsforhandling Jeg kan ikke lade være med at tænke på, alle de ressourcekrævende tiltag, der har været gjort siden jeg blev ansat i Statsamtet i 1997, med henblik på at forbedre det familieretlige system, læs effektivisere og økonomisere. Indtil 2005 var det obligatorisk at skulle til en ”vilkårsforhandling” i Statsamtet for at blive separeret eller skilt. Par, der søgte skilsmisse eller separation blev indkaldt til et møde, hvor de juridiske konsekvenser blev gennemgået. Det var nødvendigt at blive enige om vilkårene, for at Statsamtet kunne.
Read More
ds advokater skilsmisse ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Mange vælger at leve ”papirløst” Måske er det de høje skilsmissetal, den omstændighed, at man har prøvet ægteskabet, eller andre mere eller mindre bevidste valg, der gør at en del vælger at leve ”papirløst” sammen. I 2017 var der 330.000 ugifte samlevende par i Danmark. Det er selvfølgelig også en helt privat sag, som dog kan føre til utilsigtede økonomiske konsekvenser. Mange tror fejlagtigt, at når man har levet sammen i en årrække, så er man sidestillet med dem, der lever i ægteskab… Men - sådan er det ikke! Når man vælger at flytte sammen, er det naturligt nok ikke de økonomiske konsekvenser,.
Read More