Ansættelsesforhold

Ansættelsesforhold

  • Indgåelse af ansættelsesforhold og ansættelseskontrakter
  • Direktørkontrakter
  • Afslutning af ansættelsesforhold ved opsigelse eller bortvisning
  • Arbejdsgivers misligholdelse
  • Arbejdsgivers konkurs
  • Chikanesager

Kontakt Dejgaard Steenfeldt for nærmere oplysninger