Ægtepagt

Delingsformue – eller særeje?

Når du bliver gift vil du og din ægtefælle automatisk opnå det, der kaldes delingsformue. 

Dvs. at den dag, den ene af jer går bort eller i går hver til sit, så skal I dele det, I hver især bragte med jer ind i ægteskabet og det i har erhvervet under ægteskabet. 

Måske er det ikke den bedste løsning for jer selv eller jeres børn og I kan i stedet vælge at oprette en ægtepagt om særeje, som fx kan gælde alle eller særlige aktiver, et bestemt beløb, kun i tilfælde af skilsmisse. 

Vidste du dette om ægtepagt

  • Ægtepagten skal underskrives af begge parter(med mindre den oprettes af tredjemand, fx forældre) 
  • I kan bestemme at alt skal være særeje eller kun en del 
  • I kan bestemme om den skal gælde i alle tilfælde eller kun ved skilsmisse 
  • Ægtepagten skal tinglyses